Ile czasu trwała najdłuższa głodówka protestacyjna?

44 dni
3 miesiące
2 lata
16 lat
Indyjska ak­ty­wist­ka praw czło­wie­ka Irom Chanu Sharmila pro­wa­dzi­ła strajk głodowy przez blisko 16 lat. W tym czasie była więziona pod zarzutem usi­ło­wa­nia po­peł­nie­nia sa­mo­bój­stwa i przy­mu­so­wo do­kar­mia­na sondą. In­spi­ru­je się naukami Gan­dhie­go, który także wie­lo­krot­nie gło­do­wał.

Rozkład odpowiedzi

44 dni
3 miesiące
2 lata
16 lat
odpowiedzi
flagPolska
22%
24%
24%
29%
311
flagNieznany
34%
26%
23%
15%
26

Płeć

men35%
women28%
44 dni
19%
30%
3 miesiące
24%
17%
2 lata
20%
23%
16 lat
35%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile czasu trwała najdłuższa głodówka protestacyjna?
375
29%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.