Ile czołgów miało do dyspozycji Wojsko Polskie podczas wojny polsko-bolszewickiej?

4
13
57
120
Latem 1919 roku do Polski wraz z Błękitną Armią dotarło 120 czołgów czyniąc Polskę czwartą siłą pancerną na świecie (zaraz po Bry­tyj­czy­ka­ch, Fran­cu­zach i Ame­ry­ka­na­ch). Były to pojazdy fran­cu­skie Renault FT, przez wielu hi­sto­ry­ków uważane za naj­lep­sze czołgi I Wojny Świa­to­wej.

Rozkład odpowiedzi

4
13
57
120
odpowiedzi
flagNieznany
23%
39%
21%
15%
93
flagPolska
27%
38%
18%
14%
432

Płeć

men13%
women11%
4
29%
15%
13
38%
46%
57
18%
26%
120
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile czołgów miało do dyspozycji Wojsko Polskie podczas wojny polsko-bolszewickiej?
550
14%

Szczegóły

Autor: Jakub
Ilustracja: Pudelek
Czytaj więcej: wikipedia Renault FT
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.