Ile dywizji piechoty miała gwarantująca polskie bezpieczeństwo od maja 1939 Wlk. Brytania?

2
5
30
140
W skład Bry­tyj­skie­go Korpusu Eks­pe­dy­cyj­ne­go (BEF) wy­sła­ne­go do Francji we wrześniu 1939 roku wcho­dzi­ło 4 z 5 ist­nie­ją­cy­ch, re­gu­lar­nych dywizji piechoty Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa. Dla po­rów­na­nia w wojnie obronnej 1939 Rzecz­po­spo­li­ta wy­sta­wi­ła 39 dywizji wobec 48 nie­miec­kich.

Rozkład odpowiedzi

2
5
30
140
odpowiedzi
flagPolska
16%
37%
37%
7%
517
flagNieznany
16%
32%
44%
6%
43
flagWielka Brytania
20%
30%
40%
10%
10

Płeć

men30%
women47%
2
25%
5%
5
30%
47%
30
35%
38%
140
8%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile dywizji piechoty miała gwarantująca polskie bezpieczeństwo od maja 1939 Wlk. Brytania?
602
37%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.