Ile figur liczy Terakotowa Armia?

około 1,5 tys. sztuk
około 5 tys. sztuk
około 7,5 tys. sztuk
około 25 tys. sztuk
Te­ra­ko­to­wa Armia jest to zbiór około 7,5 tys. figur na­tu­ral­nej wiel­ko­ści, wy­ko­na­nych z te­ra­ko­ty, przed­sta­wia­ją­cych żoł­nie­rzy, oficerów i konie. Armia znajduje się w grobowcu pierw­sze­go chiń­skie­go cesarza Qin Shi, w od­le­gło­ści 1,5 km na wschód od jego sar­ko­fa­gu.

Rozkład odpowiedzi

około 1,5 tys. sztuk
około 5 tys. sztuk
około 7,5 tys. sztuk
około 25 tys. sztuk
odpowiedzi
flagPolska
9%
20%
30%
39%
341
flagNieznany
10%
26%
26%
36%
38

Płeć

men28%
women30%
około 1,5 tys. sztuk
6%
8%
około 5 tys. sztuk
19%
32%
około 7,5 tys. sztuk
28%
30%
około 25 tys. sztuk
45%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile figur liczy Terakotowa Armia?
417
31%

Szczegóły

Autor: Wojtekk
Ilustracja: Britrob
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.