Ile gwiazd jest na fladze Chin?

6
7
5
4
Mówi się, że sym­bo­li­ka dużej złotej gwiazdy re­pre­zen­tu­je kie­row­nic­two Ko­mu­ni­stycz­nej Partii Chin podczas gdy cztery małe gwiazdy re­pre­zen­tu­ją cztery klasy ludzi w Chinach (skla­sy­fi­ko­wa­nych przez Mao Zedong): ro­bot­ni­cy, chłopi, drobne miesz­czań­stwo, pa­trio­tycz­ni ka­pi­ta­li­ści. Kolory czerwony i złoty mają również sym­bo­licz­ne zna­cze­nie. Czerwony jest kolorem po­wszech­nie po­wią­za­nym z ko­mu­ni­zmem a złoty sym­bo­li­zu­je żółtą rasę Narodu Chiń­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

6
7
5
4
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
12%
42%
30%
33
flagNieznany
22%
17%
39%
20%
893
flagNiemcy
14%
25%
37%
22%
27
flagPolska
21%
22%
35%
20%
3521
flagStany Zjednoczone
0%
50%
30%
20%
10

Płeć

men36%
women40%
6
22%
19%
7
18%
29%
5
36%
40%
4
22%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile gwiazd jest na fladze Chin?
4569
36%

Szczegóły

Autor: Lou Chan
Ilustracja: Kyle Taylor
Czytaj więcej: echiny.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.