Ile instrumentów zbudowanych przez Antonio Stradivariego wciąż istnieje?

tylko jeden
pięć
około 70
około 650
Antonio Stra­di­va­ri zmarł w wieku lat 93, a in­stru­men­ty tworzył ze swoimi po­moc­ni­ka­mi aż do śmierci. Z jego rąk wyszło ponad 1000 in­stru­men­tó­w, z czego około 650 wciąż ist­nie­je. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość stanowią skrzypce - prze­trwa­ło ich do dziś około 500. Na stronach wi­ki­pe­dii dostępna jest lista wszyst­kich znanych eg­zem­pla­rzy.

Rozkład odpowiedzi

tylko jeden
pięć
około 70
około 650
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
9%
18%
72%
11
flagWłochy
0%
21%
17%
60%
23
flagHolandia
14%
25%
14%
44%
27
flagStany Zjednoczone
8%
24%
25%
42%
83
flagSzwecja
25%
25%
8%
41%
12
flagIrlandia
14%
18%
25%
40%
27
flagNorwegia
18%
45%
0%
36%
11
flagNiemcy
7%
35%
23%
33%
84
flagPolska
17%
26%
23%
31%
6932
flagWielka Brytania
28%
25%
20%
25%
147
flagKanada
20%
50%
10%
20%
10
flagFrancja
27%
9%
45%
18%
11
flagIndie
15%
38%
30%
15%
13
flagNieznany
22%
37%
27%
12%
357

Płeć

men29%
women29%
tylko jeden
19%
18%
pięć
24%
28%
około 70
26%
23%
około 650
29%
30%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.