Ile instrumentów zbudowanych przez Antonio Stradivariego wciąż istnieje?

tylko jeden
pięć
około 70
około 650
Antonio Stra­di­va­ri zmarł w wieku lat 93, a in­stru­men­ty tworzył ze swoimi po­moc­ni­ka­mi aż do śmierci. Z jego rąk wyszło ponad 1000 in­stru­men­tó­w, z czego około 650 wciąż ist­nie­je. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość stanowią skrzypce - prze­trwa­ło ich do dziś około 500. Na stronach wi­ki­pe­dii dostępna jest lista wszyst­kich znanych eg­zem­pla­rzy.

Rozkład odpowiedzi

tylko jeden
pięć
około 70
około 650
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
7%
14%
78%
14
flagSzwajcaria
20%
0%
10%
70%
10
flagSzwecja
15%
15%
5%
63%
19
flagWłochy
0%
24%
20%
56%
25
flagHolandia
13%
23%
13%
50%
30
flagStany Zjednoczone
9%
22%
26%
42%
99
flagIrlandia
13%
20%
24%
41%
29
flagNorwegia
18%
45%
0%
36%
11
flagNiemcy
6%
35%
23%
34%
88
flagPolska
16%
26%
23%
32%
7381
flagWielka Brytania
27%
25%
19%
27%
158
flagKanada
20%
50%
10%
20%
10
flagFrancja
27%
9%
45%
18%
11
flagIndie
15%
38%
30%
15%
13
flagNieznany
22%
36%
26%
13%
380

Płeć

men29%
women30%
tylko jeden
19%
17%
pięć
24%
27%
około 70
26%
23%
około 650
29%
30%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.