Ile jest na świecie tzw. wielkich księstw?

nie ma żadnego
jedno
dwa
siedem
Jedynym po­zo­sta­łym wielkim księ­stwem jest Wielkie Księstwo Luk­sem­bur­skie. Nazwa pochodzi od tytułu jego monarchy - Wiel­kie­go Księcia, co oznacza Księcia, który uzyskał su­we­ren­ność i nie podlega żadnemu królowi. Hi­sto­rycz­ne wielkie księstwa to np. Wielkie Księstwo Ki­jow­skie, Wielkie Księstwo Li­tew­skie, Wielkie Księstwo Mo­skiew­skie, Wielkie Księstwo To­ska­nii, Wielkie Księstwo Sal­zbur­ga itd

Rozkład odpowiedzi

nie ma żadnego
jedno
dwa
siedem
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
32%
32%
35%
28
flagWielka Brytania
12%
29%
24%
33%
57
flagPolska
11%
26%
32%
29%
2082
flagStany Zjednoczone
25%
25%
25%
25%
20
flagNieznany
13%
24%
30%
32%
100

Płeć

men31%
women23%
nie ma żadnego
11%
6%
jedno
31%
23%
dwa
29%
34%
siedem
26%
35%

Szczegóły

Autor: Borys Mordoń
Ilustracja: Alexis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.