Ile kręgów ogonowych ma człowiek?

3-5
1
10-20
39
Kość ogonowa, inaczej zwana kością guziczną to końcowy odcinek krę­go­słu­pa czło­wie­ka, złożony z trzech do pięciu (zwykle czte­rech) zro­śnię­tych ze sobą kręgów gu­zicz­nych (o­go­no­wy­ch, rze­ko­my­ch), z których naj­więk­szy jest pierwszy i zawiera wyrostki stawowe służące do po­łą­cze­nia z kością krzy­żo­wą. Kość ogonowa spełnia ważną rolę: przy­cze­pio­ne są do niej mięśnie, ścięgna i wię­za­dła. Wspiera również ciało w pozycji sie­dzą­cej.

Rozkład odpowiedzi

3-5
1
10-20
39
odpowiedzi
flagPolska
50%
43%
5%
1%
812
flagNieznany
44%
46%
4%
5%
99

Płeć

men40%
women44%
3-5
40%
44%
1
53%
51%
10-20
4%
3%
39
2%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile kręgów ogonowych ma człowiek?
917
49%

Szczegóły

Autor: Edu World
Ilustracja: Daniel Jolivet

Historia

1 lipca 2017 18:05:57 utworzył Edu World »
15 listopada 2017 17:06:44 zmienił Garden Jamamoto »
7 sierpnia 2017 19:19:41 zmienił Ignitess »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.