Ile kobiet było królami Polski?

Ani jedna
Jedna
Dwie
Trzy
Dwie: Jadwiga An­de­ga­weń­ska i Anna Ja­giel­lon­ka. Polskie prawo i tradycja nie prze­wi­dy­wa­ły funkcji królowej jako sa­mo­dziel­ne­go władcy. Królową nazywano żonę króla. Ludwik An­de­ga­weń­ski za ceną przy­wi­le­ju ko­szyc­kie­go uzyskał zgodę pol­skie­go ry­cer­stwa na po­sa­dze­nie na tronie Polski swej córki Jadwigi ale została ona ko­ro­no­wa­na na króla nie królową. W oparciu o ten pre­ce­dens Anna Ja­giel­lon­ka została "królem" po śmierci brata, Zygmunta Augusta jako ostatnia przed­sta­wi­ciel­ka dynastii Ja­giel­lo­nów w Polsce.

Rozkład odpowiedzi

Ani jedna
Jedna
Dwie
Trzy
odpowiedzi
flagDania
10%
10%
70%
10%
10
flagFrancja
11%
22%
61%
5%
18
flagRosja
0%
40%
60%
0%
10
flagSzwecja
8%
33%
58%
0%
12
flagHolandia
4%
41%
54%
0%
24
flagStany Zjednoczone
12%
30%
51%
6%
49
flagWłochy
23%
30%
46%
0%
13
flagUkraina
8%
38%
44%
8%
34
flagPolska
8%
46%
40%
5%
6916
flagNiemcy
10%
39%
40%
9%
84
flagIrlandia
37%
25%
37%
0%
16
flagWielka Brytania
18%
39%
35%
6%
148
flagKanada
16%
50%
33%
0%
12
flagLitwa
15%
53%
30%
0%
13
flagBiałoruś
9%
63%
27%
0%
11
flagNieznany
8%
61%
24%
5%
692

Płeć

men31%
women37%
Ani jedna
7%
8%
Jedna
56%
49%
Dwie
31%
37%
Trzy
4%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile kobiet było królami Polski?
8165
39%

Szczegóły

Autor: Tatanezza
Ilustracja: Arian Zwegers
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.