Ile kobiet było królami Polski?

Ani jedna
Jedna
Dwie
Trzy
Dwie: Jadwiga An­de­ga­weń­ska i Anna Ja­giel­lon­ka. Polskie prawo i tradycja nie prze­wi­dy­wa­ły funkcji królowej jako sa­mo­dziel­ne­go władcy. Królową nazywano żonę króla. Ludwik An­de­ga­weń­ski za ceną przy­wi­le­ju ko­szyc­kie­go uzyskał zgodę pol­skie­go ry­cer­stwa na po­sa­dze­nie na tronie Polski swej córki Jadwigi ale została ona ko­ro­no­wa­na na króla nie królową. W oparciu o ten pre­ce­dens Anna Ja­giel­lon­ka została "królem" po śmierci brata, Zygmunta Augusta jako ostatnia przed­sta­wi­ciel­ka dynastii Ja­giel­lo­nów w Polsce.

Rozkład odpowiedzi

Ani jedna
Jedna
Dwie
Trzy
odpowiedzi
flagRosja
0%
40%
60%
0%
10
flagFrancja
11%
23%
58%
5%
17
flagHolandia
0%
50%
50%
0%
14
flagWłochy
16%
33%
50%
0%
12
flagStany Zjednoczone
14%
34%
43%
7%
41
flagUkraina
6%
40%
43%
10%
30
flagLitwa
20%
40%
40%
0%
10
flagPolska
8%
47%
39%
4%
5746
flagIrlandia
35%
28%
35%
0%
14
flagWielka Brytania
18%
40%
34%
6%
129
flagNiemcy
10%
48%
32%
8%
58
flagKanada
20%
50%
30%
0%
10
flagBiałoruś
9%
63%
27%
0%
11
flagNieznany
8%
61%
24%
5%
626

Płeć

men31%
women36%
Ani jedna
7%
8%
Jedna
56%
49%
Dwie
31%
36%
Trzy
4%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile kobiet było królami Polski?
6824
38%

Szczegóły

Autor: Tatanezza
Ilustracja: Arian Zwegers
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.