Ile kobiet było królami Polski?

Ani jedna
Jedna
Dwie
Trzy
Dwie: Jadwiga An­de­ga­weń­ska i Anna Ja­giel­lon­ka. Polskie prawo i tradycja nie prze­wi­dy­wa­ły funkcji królowej jako sa­mo­dziel­ne­go władcy. Królową nazywano żonę króla. Ludwik An­de­ga­weń­ski za ceną przy­wi­le­ju ko­szyc­kie­go uzyskał zgodę pol­skie­go ry­cer­stwa na po­sa­dze­nie na tronie Polski swej córki Jadwigi ale została ona ko­ro­no­wa­na na króla nie królową. W oparciu o ten pre­ce­dens Anna Ja­giel­lon­ka została "królem" po śmierci brata, Zygmunta Augusta jako ostatnia przed­sta­wi­ciel­ka dynastii Ja­giel­lo­nów w Polsce.

Rozkład odpowiedzi

Ani jedna
Jedna
Dwie
Trzy
odpowiedzi
flagFrancja
11%
23%
58%
5%
17
flagWłochy
18%
27%
54%
0%
11
flagUkraina
3%
39%
46%
10%
28
flagStany Zjednoczone
16%
33%
41%
8%
36
flagPolska
7%
46%
40%
4%
4604
flagWielka Brytania
18%
38%
36%
6%
118
flagIrlandia
35%
28%
35%
0%
14
flagNiemcy
12%
48%
32%
6%
49
flagBiałoruś
9%
63%
27%
0%
11
flagNieznany
6%
64%
22%
5%
407

Płeć

men29%
women38%
Ani jedna
6%
8%
Jedna
58%
48%
Dwie
29%
38%
Trzy
5%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile kobiet było królami Polski?
5404
39%

Szczegóły

Autor: Tatanezza
Ilustracja: Arian Zwegers
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.