Ile kolorów widzi ludzkie oko?

Od 256 tysięcy do 16 milionów
Od 19 tysięcy do 100 tysięcy
Od 18 milionów do 100 milionów
Od stu do 10 tysięcy
Widzenie kolorów za­wdzię­cza­my dwóm rzeczom. Po pierw­sze, w siat­ków­ce naszych oczu znajdują się czopki: świa­tło­czu­łe komórki wrażliwe na barwy. Po drugie, nasze mózgi przy­sto­so­wa­ne są do prze­twa­rza­nia bodźców wy­sy­ła­nych przez te komórki, a więc do od­bie­ra­nia barw. Impulsy elek­trycz­ne wysłane przez komórki świa­tło­czu­łe trafiają poprzez nerw wzrokowy do ośrodków wzro­ko­wych w korze płata po­ty­licz­ne­go mózgu. Tam prze­kształ­ca­ne są w trój­wy­mia­ro­wy, kolorowy obraz.

Rozkład odpowiedzi

Od 256 tysięcy do 16 milionów
Od 19 tysięcy do 100 tysięcy
Od 18 milionów do 100 milionów
Od stu do 10 tysięcy
odpowiedzi
flagNieznany
56%
19%
12%
12%
41
flagPolska
44%
14%
19%
20%
421

Płeć

men43%
women34%
Od 256 tysięcy do 16 milionów
43%
34%
Od 19 tysięcy do 100 tysięcy
15%
28%
Od 18 milionów do 100 milionów
20%
10%
Od stu do 10 tysięcy
20%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile kolorów widzi ludzkie oko?
496
45%

Szczegóły

Autor: aniakczmarek
Ilustracja: Stefan Insam
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.