Ile kolorów widzi ludzkie oko?

Od 256 tysięcy do 16 milionów
Od 19 tysięcy do 100 tysięcy
Od 18 milionów do 100 milionów
Od stu do 10 tysięcy
Widzenie kolorów za­wdzię­cza­my dwóm rzeczom. Po pierw­sze, w siat­ków­ce naszych oczu znajdują się czopki: świa­tło­czu­łe komórki wrażliwe na barwy. Po drugie, nasze mózgi przy­sto­so­wa­ne są do prze­twa­rza­nia bodźców wy­sy­ła­nych przez te komórki, a więc do od­bie­ra­nia barw. Impulsy elek­trycz­ne wysłane przez komórki świa­tło­czu­łe trafiają poprzez nerw wzrokowy do ośrodków wzro­ko­wych w korze płata po­ty­licz­ne­go mózgu. Tam prze­kształ­ca­ne są w trój­wy­mia­ro­wy, kolorowy obraz.

Rozkład odpowiedzi

Od 256 tysięcy do 16 milionów
Od 19 tysięcy do 100 tysięcy
Od 18 milionów do 100 milionów
Od stu do 10 tysięcy
odpowiedzi
flagNieznany
54%
19%
14%
11%
42
flagPolska
44%
15%
17%
21%
512
flagWielka Brytania
20%
40%
20%
20%
10

Płeć

men42%
women35%
Od 256 tysięcy do 16 milionów
42%
35%
Od 19 tysięcy do 100 tysięcy
16%
25%
Od 18 milionów do 100 milionów
19%
10%
Od stu do 10 tysięcy
21%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile kolorów widzi ludzkie oko?
595
44%

Szczegóły

Autor: aniakczmarek
Ilustracja: Stefan Insam
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.