Ile ksiąg liczy Stary Testament?

24
46
50
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Nie ma jednego, wspól­ne­go kanonu Starego Te­sta­men­tu. Żydowski Tanakh liczy jedynie 24 księgi. Po­szcze­gól­ne odłamy chrze­ści­jań­stwa uznają za ob­ja­wio­ne różne zbiory ksiąg. Pro­te­stan­ci uznają za ka­no­nicz­ne 39 ksiąg, rzymscy katolicy 46, pra­wo­sław­ni 50, a niektóre kościoły wschod­nie nawet 53 księgi.

Rozkład odpowiedzi

24
46
50
wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagJamajka
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
0%
50%
25%
25%
4
flagPolska
11%
59%
11%
18%
54
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
1
flagHolandia
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
1
flagHiszpania
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men33%
women16%
24
0%
8%
46
58%
75%
50
8%
0%
wszystkie odpowiedzi są poprawne
33%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile ksiąg liczy Stary Testament?
65
20%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: alex.ch
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.