Ile lat trwa kadencja Przewodniczącego Rady Europejskiej?

2 lata
2,5 roku
4 lata
5 lat
Zgodnie z trak­ta­tem li­zboń­skim Prze­wod­ni­czą­cy jest wy­bie­ra­ny przez Radę Eu­ro­pej­ską więk­szo­ścią kwa­li­fi­ko­wa­ną na okres 2,5 roku z jed­no­krot­ną moż­li­wo­ścią od­no­wie­nia ka­den­cji.

Rozkład odpowiedzi

2 lata
2,5 roku
4 lata
5 lat
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
11%
64%
17%
5%
17
flagPolska
16%
40%
28%
13%
2156
flagNieznany
20%
34%
30%
13%
226
flagNiemcy
13%
34%
41%
10%
29
flagWielka Brytania
8%
26%
50%
16%
50

Płeć

men39%
women41%
2 lata
16%
17%
2,5 roku
39%
41%
4 lata
30%
29%
5 lat
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile lat trwa kadencja Przewodniczącego Rady Europejskiej?
2557
40%

Szczegóły

Autor: Martinuss
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.