Ile lat, według Biblii, żył Matuzalem?

69
96
696
969
Nie­któ­rzy sądzą, że nie­praw­do­po­dob­ny wiek Ma­tu­za­le­ma to wynik sta­ro­żyt­nej pomyłki w tłu­ma­cze­niu, w trakcie której miesiące za­mie­nio­no na lata - jako, że w sta­ro­żyt­no­ści często wiek podawano w mie­sią­cach. Jednak to też się do końca nie zgadza, gdyż przyj­mu­jąc miarę mie­się­cy, wy­cho­dzi­ło­by, że Ma­tu­za­lem urodził syna Enocha mając 5 lat.

Rozkład odpowiedzi

69
96
696
969
odpowiedzi
flagHolandia
3%
3%
19%
73%
26
flagNiemcy
1%
9%
22%
65%
141
flagFrancja
0%
9%
21%
65%
32
flagHiszpania
0%
0%
36%
63%
11
flagWłochy
0%
11%
27%
61%
18
flagWielka Brytania
4%
10%
23%
59%
211
flagIrlandia
3%
13%
26%
56%
30
flagPolska
3%
13%
27%
54%
7253
flagNorwegia
9%
13%
27%
50%
22
flagBelgia
5%
0%
44%
50%
18
flagUkraina
0%
33%
16%
50%
12
flagStany Zjednoczone
4%
11%
31%
49%
208
flagIndie
0%
10%
45%
45%
20
flagDania
10%
20%
30%
40%
10
flagNieznany
4%
23%
38%
32%
184
flagKanada
6%
6%
60%
26%
15

Płeć

men55%
women51%
69
4%
3%
96
13%
15%
696
26%
29%
969
55%
52%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile lat, według Biblii, żył Matuzalem?
8043
54%

Szczegóły

Autor: krakowianka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.