Ile lenn posiadała Rzeczpospolita Obojga Narodów w czasie swojego istnienia?

żadnych
1
2
3
Korona Kró­le­stwa Pol­skie­go po­sia­da­ła władzę lenną nad Prusami ksią­żę­cy­mi, Księ­stwem Kur­lan­dii i Se­mi­ga­lii, ho­spo­dar­stwa­mi Wo­łosz­czy­zny i Moł­da­wii. Jednakże od­po­wied­nio w 1411 i 1487 te ostatnie złożyły hołd władcom Osmań­skim. Tym­cza­sem Rzecz­po­spo­li­ta Obojga Narodów istnieje od 1569 roku. Kur­lan­dię i Se­mi­ga­lię utwo­rzo­no 8 lat przed po­wsta­niem Rzecz­po­spo­li­te­j, a związana z Polską po­zo­sta­ła do II połowy XVIII wieku. Prusy książęce zwa­sa­li­zo­wa­no w 1466 po Wojnie Trzy­na­sto­let­niej oraz w 1525 podczas tzw. Hołdu Pru­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

żadnych
1
2
3
odpowiedzi
flagNieznany
15%
18%
47%
18%
38
flagPolska
12%
18%
40%
27%
452
flagWielka Brytania
18%
9%
36%
36%
11
flagNiemcy
10%
10%
20%
60%
10

Płeć

men40%
women36%
żadnych
16%
11%
1
19%
22%
2
40%
33%
3
24%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile lenn posiadała Rzeczpospolita Obojga Narodów w czasie swojego istnienia?
447
39%

Szczegóły

Autor: Adam paliwoda
Ilustracja: kdkirina5@mail.ru

Historia

22 czerwca 2017 16:32:07 utworzył Adam paliwoda »
27 sierpnia 2017 21:19:12 zmienił HuanManu »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.