Ile minut trwa kwarta w NBA?

10
12
15
20
Kwarta w NBA, w prze­ci­wień­stwie do mię­dzy­na­ro­do­we­go stan­dar­du FIBA, trwa 12 minut zamiast 10. Przy­czy­na nie do końca jest znana, na­to­miast zasada ta funk­cjo­nu­je w NBA od momentu jej za­ło­że­nia.

Rozkład odpowiedzi

10
12
15
20
odpowiedzi
flagPolska
7%
53%
29%
9%
369
flagNieznany
5%
35%
50%
10%
20
flagSzwajcaria
0%
30%
40%
30%
10

Płeć

men47%
women40%
10
7%
0%
12
47%
40%
15
30%
37%
20
14%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile minut trwa kwarta w NBA?
417
51%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Bryan Horowitz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.