Ile Nagród Akademii Filmowej (ang. Oscar) zdobył Jack Nicholson?

1
2
3
4
Jack Ni­chol­son to ame­ry­kań­ski aktor, reżyser, sce­na­rzy­sta i pro­du­cent filmowy. Po­wszech­nie uznawany za jednego z naj­lep­szych aktorów w hi­sto­rii. Jego postacie często noszą eks­cen­trycz­ny, neu­ro­tycz­ny bądź psy­cho­pa­tycz­ny cha­rak­ter. Dwa­na­ście razy no­mi­no­wa­ny do Oscara, trzy­krot­nie zdobył sta­tu­et­kę za role w filmach: Lot nad ku­kuł­czym gniazdem (1975), Czułe słówka (1983) i Lepiej być nie może (1997).

Rozkład odpowiedzi

1
2
3
4
odpowiedzi
flagHolandia
0%
12%
81%
6%
16
flagPolska
7%
25%
45%
21%
3838
flagNieznany
7%
34%
41%
16%
608
flagNiemcy
9%
30%
37%
23%
43
flagStany Zjednoczone
0%
11%
35%
47%
17
flagWielka Brytania
12%
16%
33%
37%
83

Płeć

men44%
women45%
1
7%
5%
2
29%
26%
3
44%
45%
4
19%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile Nagród Akademii Filmowej (ang. Oscar) zdobył Jack Nicholson?
4716
44%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: TRF_Mr_Hyde
Czytaj więcej: wikipedia Jack Nicholson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.