Ile najwięcej kadencji piastował amerykański prezydent?

maksymalnie 2
3
4
6
Jedynym pre­zy­den­te­m, który pia­sto­wał urząd więcej niż 2 ka­den­cje, jest i po­zo­sta­nie Franklin D. Ro­ose­vel­t, urzę­du­ją­cy od 1933 roku do śmierci w 1945 na prze­strze­ni 4 ciągłych ka­den­cji. Od 1947 obo­wią­zu­je 22. poprawka do kon­sty­tu­cji USA, która stanowi, że urząd można pia­sto­wać mak­sy­mal­nie przez 2 ka­den­cje.

Rozkład odpowiedzi

maksymalnie 2
3
4
6
odpowiedzi
flagOman
0%
0%
100%
0%
1
flagNieznany
25%
12%
62%
0%
8
flagNiemcy
50%
0%
50%
0%
2
flagPolska
37%
25%
30%
5%
185
flagSzwecja
50%
0%
0%
50%
2
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
1
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
0%
100%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
100%
0%
0%
0%
1
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men36%
women36%
maksymalnie 2
21%
40%
3
38%
22%
4
36%
36%
6
3%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile najwięcej kadencji piastował amerykański prezydent?
205
31%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.