Ile najwięcej dział miały żaglowce?

60
90
140
250
San­ti­si­ma Trinidad (na ilu­stra­cji) to jeden z nie­licz­nych okrętów o czterech po­kła­da­ch, jakie kie­dy­kol­wiek zbu­do­wa­no. Była wy­po­sa­żo­na w 140 armat, co stanowi rekord w hi­sto­rii. Jednak wysoko umiesz­czo­ny środek cięż­ko­ści okrętu (wy­ni­ka­ją­cy z wysokich ruf i czterech po­kła­dó­w) po­wo­do­wa­ł, że był on mało zwrotny i zyskał przy­do­mek "El Pon­de­ro­so" (o­cię­ża­ły­). Wy­róż­nia­ją­ca się roz­mia­rem San­tis­si­ma stała się pierw­szym celem ognia bry­tyj­skich dział pod Tra­fal­ga­re­m, co za­koń­czy­ło jej karierę.

Rozkład odpowiedzi

60
90
140
250
odpowiedzi
flagHiszpania
10%
10%
75%
5%
20
flagKanada
3%
31%
62%
3%
29
flagNieznany
8%
24%
56%
12%
50
flagAustria
10%
25%
55%
10%
20
flagWielka Brytania
8%
22%
52%
16%
299
flagAustralia
15%
25%
50%
10%
20
flagNorwegia
4%
28%
48%
16%
25
flagPolska
11%
24%
47%
15%
8013
flagSzwecja
17%
17%
47%
17%
17
flagFrancja
14%
25%
46%
14%
28
flagDania
13%
26%
46%
13%
15
flagNiemcy
15%
25%
45%
12%
126
flagStany Zjednoczone
10%
27%
43%
15%
291
flagIrlandia
16%
33%
41%
8%
36
flagIndie
5%
29%
40%
25%
79
flagRosja
0%
38%
38%
23%
13
flagWłochy
15%
15%
40%
28%
32
flagBelgia
14%
42%
21%
21%
14
flagUkraina
7%
30%
15%
46%
13
flagHolandia
45%
22%
13%
13%
22

Płeć

men45%
women48%
60
11%
11%
90
21%
23%
140
45%
48%
250
22%
16%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.