Ile najwięcej dział miały żaglowce?

60
90
140
250
San­ti­si­ma Trinidad (na ilu­stra­cji) to jeden z nie­licz­nych okrętów o czterech po­kła­da­ch, jakie kie­dy­kol­wiek zbu­do­wa­no. Była wy­po­sa­żo­na w 140 armat, co stanowi rekord w hi­sto­rii. Jednak wysoko umiesz­czo­ny środek cięż­ko­ści okrętu (wy­ni­ka­ją­cy z wysokich ruf i czterech po­kła­dó­w) po­wo­do­wa­ł, że był on mało zwrotny i zyskał przy­do­mek "El Pon­de­ro­so" (o­cię­ża­ły­). Wy­róż­nia­ją­ca się roz­mia­rem San­tis­si­ma stała się pierw­szym celem ognia bry­tyj­skich dział pod Tra­fal­ga­re­m, co za­koń­czy­ło jej karierę.

Rozkład odpowiedzi

60
90
140
250
odpowiedzi
flagHiszpania
8%
13%
73%
4%
23
flagKanada
3%
31%
62%
3%
32
flagSzwajcaria
0%
28%
61%
9%
21
flagAustria
7%
23%
57%
11%
26
flagWielka Brytania
8%
21%
52%
16%
354
flagAustralia
17%
21%
52%
8%
23
flagPolska
11%
24%
48%
15%
10591
flagFrancja
12%
25%
48%
12%
31
flagNorwegia
3%
25%
48%
19%
31
flagDania
11%
29%
47%
11%
17
flagNiemcy
15%
23%
45%
15%
163
flagNieznany
10%
28%
43%
18%
430
flagStany Zjednoczone
11%
27%
42%
14%
314
flagIndie
4%
32%
41%
22%
90
flagWłochy
16%
16%
43%
24%
37
flagSzwecja
22%
25%
40%
11%
27
flagRosja
0%
40%
40%
18%
22
flagIrlandia
15%
34%
39%
10%
38
flagHolandia
37%
20%
27%
10%
29
flagUkraina
11%
33%
22%
33%
18

Płeć

men45%
women48%
60
10%
10%
90
23%
23%
140
45%
49%
250
21%
16%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.