Ile najwięcej dział miały żaglowce?

60
90
140
250
San­ti­si­ma Trinidad (na ilu­stra­cji) to jeden z nie­licz­nych okrętów o czterech po­kła­da­ch, jakie kie­dy­kol­wiek zbu­do­wa­no. Była wy­po­sa­żo­na w 140 armat, co stanowi rekord w hi­sto­rii. Jednak wysoko umiesz­czo­ny środek cięż­ko­ści okrętu (wy­ni­ka­ją­cy z wysokich ruf i czterech po­kła­dó­w) po­wo­do­wa­ł, że był on mało zwrotny i zyskał przy­do­mek "El Pon­de­ro­so" (o­cię­ża­ły­). Wy­róż­nia­ją­ca się roz­mia­rem San­tis­si­ma stała się pierw­szym celem ognia bry­tyj­skich dział pod Tra­fal­ga­re­m, co za­koń­czy­ło jej karierę.

Rozkład odpowiedzi

60
90
140
250
odpowiedzi
flagHiszpania
10%
10%
75%
5%
20
flagKanada
3%
31%
62%
3%
29
flagAustralia
13%
22%
54%
9%
22
flagWielka Brytania
8%
22%
52%
15%
322
flagAustria
9%
28%
52%
9%
21
flagLitwa
14%
7%
50%
28%
14
flagPolska
11%
24%
48%
15%
9691
flagFrancja
13%
24%
48%
13%
29
flagNorwegia
3%
27%
48%
17%
29
flagNiemcy
16%
25%
44%
13%
134
flagSzwecja
22%
16%
44%
16%
18
flagStany Zjednoczone
11%
27%
43%
14%
307
flagDania
12%
31%
43%
12%
16
flagNieznany
10%
27%
42%
18%
366
flagIndie
5%
30%
40%
25%
80
flagIrlandia
16%
35%
40%
8%
37
flagWłochy
16%
16%
41%
25%
36
flagRosja
0%
43%
37%
18%
16
flagUkraina
13%
26%
20%
40%
15
flagHolandia
43%
21%
17%
13%
23

Płeć

men44%
women48%
60
10%
11%
90
22%
23%
140
44%
48%
250
21%
16%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.