Ile pól posiada szachownica dostosowana do wariantu czteroosobowego?

140
160
250
80
Gra polega na rów­no­cze­snej grze czterech osób. Roz­gry­wa­na jest na sza­chow­ni­cy za­wie­ra­ją­cej 160 pól. Gracze wykonują po jednym ruchu zgodnie z ruchem wska­zó­wek zegara. Figury za­wod­ni­ka, który został za­ma­to­wa­ny, za­bie­ra­ne są z sza­chow­ni­cy.

Rozkład odpowiedzi

140
160
250
80
odpowiedzi
flagPolska
12%
59%
17%
10%
303
flagNieznany
18%
36%
45%
0%
11

Płeć

men56%
women45%
140
10%
13%
160
56%
45%
250
22%
31%
80
10%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile pól posiada szachownica dostosowana do wariantu czteroosobowego?
334
58%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: chrisgj6
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.