Ile Polaków zginęło podczas rzezi Wołyńskiej przez OUN i UPA ,i podczas Polskiego odwetu na Ukraińcach.

ok.35.tys i 6tys.
ok.50-60tys. i 5-6tys.
ok.150-200tys. i nieznana liczba
Nie jest znana dokładna liczba ofiar
Nie jest znana dokładna liczba ofiar, hi­sto­ry­cy szacują, że zginęło ok. 50–60 tys. Polaków i w odwecie 2–3 tysiące Ukra­iń­ców chociaż nie­któ­rzy pro­fe­so­rzy szacują do 200tys. za­mor­do­wa­nych Polaków w be­stial­ski sposób. Akcja ,,Wi­sła­'' była odwetem za zbrodnie Ukra­iń­skie, ale nie sięgają takich ol­brzy­mich liczb co Polskie ofiary. Ana­lo­gicz­ne lu­do­bój­stwo zostało prze­pro­wa­dzo­ne przez oddziały UPA na terenie Ma­ło­pol­ski Wschod­niej w pierw­szej połowie 1944 roku. Na­cjo­na­li­ści ukra­iń­scy mor­do­wa­li także Żydów i Ukra­iń­ców nie­przy­chyl­nych UPA i po­ma­ga­ją­cych Polakom.

Rozkład odpowiedzi

ok.35.tys i 6tys.
ok.50-60tys. i 5-6tys.
ok.150-200tys. i nieznana liczba
Nie jest znana dokładna liczba ofiar
odpowiedzi
flagPolska
6%
25%
34%
32%
547
flagNieznany
3%
32%
39%
24%
58
flagWielka Brytania
0%
46%
38%
15%
13

Płeć

men26%
women19%
ok.35.tys i 6tys.
7%
3%
ok.50-60tys. i 5-6tys.
27%
32%
ok.150-200tys. i nieznana liczba
38%
45%
Nie jest znana dokładna liczba ofiar
26%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile Polaków zginęło podczas rzezi Wołyńskiej przez OUN i UPA ,i podczas Polskiego odwetu na Ukraińcach.
652
30%

Szczegóły

Autor: ETOORM
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.