Ile poprawek do konstytucji USA została zniesionych?

jedna
trzy
sześć
żadna
Spośród 27 uchwa­lo­nych poprawek do kon­sty­tu­cji Stanów Zjed­no­czo­nych jedynie jedna została kie­dy­kol­wiek znie­sio­na. Jest to 18 poprawka z 1917 roku wpro­wa­dza­ją­ca pro­hi­bi­cję. Została znie­sio­na w 1933 roku.

Rozkład odpowiedzi

jedna
trzy
sześć
żadna
odpowiedzi
flagHolandia
84%
7%
0%
7%
13
flagPolska
27%
23%
13%
33%
818
flagNiemcy
26%
13%
6%
53%
15
flagNieznany
20%
22%
17%
39%
143
flagWielka Brytania
11%
29%
23%
35%
17

Płeć

men22%
women23%
jedna
22%
23%
trzy
20%
25%
sześć
14%
15%
żadna
42%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile poprawek do konstytucji USA została zniesionych?
1041
27%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.