Ile powierzchni leśnej (ha) przypada na jednego mieszkańca Polski (2015)?

1,04
0,24
2,54
5,4
Po­wierzch­nia leśna przy­pa­da­ją­ca na jednego miesz­kań­ca Polski (0,24 ha) jest jedną z niższych w Europie. Niższym od Polski wskaź­ni­kiem po­wierzch­ni lasów na jednego miesz­kań­ca cha­rak­te­ry­zu­ją się m.in. Niemcy (0,14 ha), Szwaj­ca­ria i Włochy (016 ha) oraz Ukraina i Węgry (0,21 ha).

Rozkład odpowiedzi

1,04
0,24
2,54
5,4
odpowiedzi
flagPolska
30%
34%
28%
6%
313
flagNieznany
30%
23%
38%
0%
13

Płeć

men26%
women35%
1,04
29%
35%
0,24
26%
35%
2,54
37%
26%
5,4
6%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile powierzchni leśnej (ha) przypada na jednego mieszkańca Polski (2015)?
347
34%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: GR
Czytaj więcej: www.lasy.gov.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.