Ile razy wzrosła populacja Afryki w okresie 1950-2010?

dwukrotnie
trzykrotnie
4,5-krotnie
dziesięciokrotnie
W roku 1950 Afryka miała 220 milionów miesz­kań­ców. W roku 2010 - już 980 mi­lio­nów. Ponieważ rów­no­cze­śnie na­stą­pi­ła emi­gra­cja do miast, za­owo­co­wa­ło to praw­dzi­wą eks­plo­zją de­mo­gra­ficz­ną w mia­stach.

Rozkład odpowiedzi

dwukrotnie
trzykrotnie
4,5-krotnie
dziesięciokrotnie
odpowiedzi
flagNiemcy
1%
12%
44%
40%
54
flagWłochy
0%
18%
43%
37%
16
flagPolska
7%
22%
36%
33%
3787
flagStany Zjednoczone
0%
8%
33%
58%
12
flagHolandia
0%
16%
33%
50%
12
flagNieznany
9%
26%
32%
32%
175
flagWielka Brytania
11%
14%
32%
41%
62
flagIrlandia
0%
36%
27%
36%
11

Płeć

men34%
women35%
dwukrotnie
6%
6%
trzykrotnie
21%
20%
4,5-krotnie
34%
35%
dziesięciokrotnie
37%
37%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile razy wzrosła populacja Afryki w okresie 1950-2010?
4222
36%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Geraint Rowland
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.