Ile reniferów - według tradycji anglojęzycznych - ciągnie sanie św. Mikołaja?

2
3
8 lub 9
12
Sanie św. Mikołaja ciągną renifery o na­stę­pu­ją­cych imio­na­ch: Kometek, Amorek, Bły­ska­wicz­ny, Fircyk, Py­sza­łe­k, Tancerz, Złośnik, Pro­fe­so­rek. Ich imiona bazują na ośmiu wy­mie­nio­nych w wierszu Clementa C. Moore z 1832, który praw­do­po­dob­nie przy­czy­nił się do spo­pu­la­ry­zo­wa­nia re­ni­fe­rów jako symboli Bożego Na­ro­dze­nia. W XX wieku, za sprawą po­pu­lar­nej opo­wie­ści Roberta L.Maya, pojawił się jeszcze Rudolf Czer­wo­no­no­sy.

Rozkład odpowiedzi

2
3
8 lub 9
12
odpowiedzi
flagWłochy
0%
10%
60%
30%
10
flagNiemcy
5%
5%
55%
35%
20
flagHolandia
7%
0%
53%
38%
13
flagPolska
7%
3%
50%
38%
2390
flagNieznany
6%
3%
48%
41%
369
flagWielka Brytania
11%
9%
46%
32%
43

Płeć

men45%
women53%
2
11%
4%
3
3%
3%
8 lub 9
45%
53%
12
40%
38%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile reniferów - według tradycji anglojęzycznych - ciągnie sanie św. Mikołaja?
2901
50%

Szczegóły

Autor: Pisces
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.