Ile słoni bojowych miało do dyspozycji Imperium Maurjów?

ok. 90
ok .900
ok. 9000
ok. 90000
Kró­le­stwo Magadha, od którego wywodzi się kró­lew­ska linia Maurjów po­sia­da­ło ok.6000 słoni bo­jo­wy­ch, jednakże po zjed­no­cze­niu Indii ich liczba wynosiła ok. 9000. Słonie bojowe prze­sta­ły być używane na szeroką skale po roz­po­wszech­nie­niu broni palnej.

Rozkład odpowiedzi

ok. 90
ok .900
ok. 9000
ok. 90000
odpowiedzi
flagPolska
8%
30%
39%
20%
330
flagNieznany
5%
38%
38%
16%
18

Płeć

men39%
women36%
ok. 90
10%
9%
ok .900
26%
24%
ok. 9000
39%
36%
ok. 90000
22%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile słoni bojowych miało do dyspozycji Imperium Maurjów?
376
40%

Szczegóły

Autor: HuanManu
Ilustracja: Keeby101
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.