Ile stacji kolejowych znajduje się w Watykanie?

Żadna, choć była w planach
Jedna
Dwie
Dawniej była jedna, ale została wyburzona
W Wa­ty­ka­nie znajduje się jedna Stacja Ko­le­jo­wa, która budowana była w latach 1929-1933. Służy prze­waż­nie do trans­por­tu im­por­to­wa­nych towarów. Przewozy pa­sa­żer­skie mają mniejszy udział w struk­tu­rze prze­wo­zów. Pierw­szym pa­pie­że­m, który sko­rzy­stał ze stacji był Jan XXIII w czasie piel­grzym­ki do Loreto i Asyżu. Stacja posiada po­łą­cze­nie ze stacją Roma San Pietro.

Rozkład odpowiedzi

Żadna, choć była w planach
Jedna
Dwie
Dawniej była jedna, ale została wyburzona
odpowiedzi
flagPolska
35%
31%
9%
23%
804
flagNieznany
43%
24%
6%
25%
106
flagWielka Brytania
50%
20%
0%
30%
10

Płeć

men26%
women28%
Żadna, choć była w planach
35%
36%
Jedna
26%
28%
Dwie
9%
10%
Dawniej była jedna, ale została wyburzona
28%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile stacji kolejowych znajduje się w Watykanie?
942
30%

Szczegóły

Autor: Wirek
Ilustracja: Reinhard Dietrich

Historia

19 lipca 2017 22:46:47 utworzył Wirek »
8 sierpnia 2017 21:22:23 zmienił BiletMPK »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.