Ile systemów znaków używanych jest w języku japońskim?

Jeden - kanji
Dwa - kanji, watashi
Trzy - kanji, hiragana, katakana
Cztery - kanji, hiragana, katakana, rōmaji
W Japonii używane są trzy systemy znaków: kanji - znaki po­cho­dze­nia chiń­skie­go, oraz dwa systemy ja­poń­skie­go pisma sy­la­bicz­ne­go - katakana i hiragana - a każdemu znakowi hiragany od­po­wia­da znak ka­ta­ka­ny. Katakana i hiragana składają się z 48 znaków. Do­dat­ko­wo rōmaji (dosł. ‘znaki ła­ciń­skie­’), czyli zapis al­fa­be­tem ła­ciń­skim – używanym głównie w ma­te­ria­łach dla ob­co­kra­jow­ców. Pewna grupa słów, głównie ob­co­ję­zycz­nych skrótów (np. NATO, FTP), jest zwykle pisana w rōmaji.

Rozkład odpowiedzi

Jeden - kanji
Dwa - kanji, watashi
Trzy - kanji, hiragana, katakana
Cztery - kanji, hiragana, katakana, rōmaji
odpowiedzi
flagNieznany
5%
16%
49%
26%
263
flagPolska
5%
18%
44%
31%
1228
flagWielka Brytania
5%
17%
35%
35%
17
flagNiemcy
7%
23%
46%
23%
13

Płeć

men40%
women44%
Jeden - kanji
5%
2%
Dwa - kanji, watashi
20%
14%
Trzy - kanji, hiragana, katakana
43%
49%
Cztery - kanji, hiragana, katakana, rōmaji
30%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile systemów znaków używanych jest w języku japońskim?
1544
41%

Szczegóły

Autor: Burggrave
Ilustracja: Ceridwen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.