Ile wynosi czas połowicznego rozkładu węgla-14, używanego do datowania?

5 lata
57 lat
573 lat
5730 lat
Za­war­tość izotopu 14C w po­zo­sta­ło­ściach za­wie­ra­ją­cych węgiel jest używana do sza­co­wa­nia wieku przed­mio­tów metodą da­to­wa­nia ra­dio­wę­glo­we­go. Jego na­tu­ral­ny udział względem po­zo­sta­łych izotopów węgla to ok. 1 ppt (0,0000000001%).

Rozkład odpowiedzi

5 lata
57 lat
573 lat
5730 lat
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
26%
10%
53%
30
flagPolska
9%
21%
18%
50%
2678
flagNiemcy
5%
36%
10%
47%
19
flagNieznany
11%
23%
19%
45%
345
flagIndie
13%
34%
6%
41%
29
flagStany Zjednoczone
7%
31%
21%
39%
51

Płeć

men50%
women47%
5 lata
7%
11%
57 lat
23%
22%
573 lat
18%
18%
5730 lat
50%
47%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile wynosi czas połowicznego rozkładu węgla-14, używanego do datowania?
2539
47%

Szczegóły

Autor: Anna Polowczyk
Ilustracja: Panek
Czytaj więcej: wikipedia Węgiel-14
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.