Ile wynosi doba gwiazdowa?

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
Doba gwiaz­do­wa (również dzień gwiaz­do­wy lub dzień sy­de­rycz­ny) – czas gwiaz­do­wy pomiędzy dwoma ko­lej­ny­mi gó­ro­wa­nia­mi punktu rów­no­no­cy wio­sen­nej (punktu Barana) i równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi względem gwiazd, czyli około 23 godzinom 56 minutom i 4,091 sekundom średnim sło­necz­nym (86 164 sekund). Dobę gwiaz­do­wą dzieli się na 24 godziny gwiaz­do­we, te na 60 minut gwiaz­do­wy­ch, a te z kolei na 60 sekund gwiaz­do­wych. Doba gwiaz­do­wa znajduje za­sto­so­wa­nie w ba­da­niach astro­no­micz­ny­ch, gdyż określa czas, który po­trzeb­ny jest do pełnego obrotu sfery nie­bie­skiej.

Rozkład odpowiedzi

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
odpowiedzi
flagRosja
86%
13%
0%
0%
15
flagFinlandia
81%
12%
0%
6%
16
flagFrancja
78%
7%
10%
0%
28
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
78%
13%
4%
0%
23
flagUkraina
75%
20%
5%
0%
20
flagIrlandia
69%
15%
7%
7%
13
flagNorwegia
69%
23%
7%
0%
13
flagWielka Brytania
67%
18%
7%
6%
213
flagNiemcy
66%
17%
7%
9%
99
flagFilipiny
66%
16%
5%
11%
18
flagPolska
64%
18%
10%
6%
6026
flagHolandia
64%
8%
8%
20%
25
flagHiszpania
63%
18%
9%
9%
11
flagKanada
61%
7%
23%
7%
13
flagNieznany
59%
22%
11%
6%
514
flagIndie
55%
26%
12%
4%
116
flagStany Zjednoczone
54%
25%
10%
8%
170
flagAustralia
52%
28%
8%
8%
25
flagSzwecja
50%
25%
16%
8%
12
flagWłochy
50%
50%
0%
0%
16

Płeć

men64%
women60%
23 h 56 min 05 s
64%
60%
24 h 10 min 07 s
20%
18%
25 h 22 min 09 s
9%
11%
26 h 05 min 11 s
5%
8%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: wikipedia Doba gwiazdowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.