Ile wynosi doba gwiazdowa?

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
Doba gwiaz­do­wa (również dzień gwiaz­do­wy lub dzień sy­de­rycz­ny) – czas gwiaz­do­wy pomiędzy dwoma ko­lej­ny­mi gó­ro­wa­nia­mi punktu rów­no­no­cy wio­sen­nej (punktu Barana) i równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi względem gwiazd, czyli około 23 godzinom 56 minutom i 4,091 sekundom średnim sło­necz­nym (86 164 sekund). Dobę gwiaz­do­wą dzieli się na 24 godziny gwiaz­do­we, te na 60 minut gwiaz­do­wy­ch, a te z kolei na 60 sekund gwiaz­do­wych. Doba gwiaz­do­wa znajduje za­sto­so­wa­nie w ba­da­niach astro­no­micz­ny­ch, gdyż określa czas, który po­trzeb­ny jest do pełnego obrotu sfery nie­bie­skiej.

Rozkład odpowiedzi

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
odpowiedzi
flagRosja
100%
0%
0%
0%
11
flagFinlandia
81%
12%
0%
6%
16
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
78%
10%
5%
0%
19
flagUkraina
78%
14%
7%
0%
14
flagFrancja
76%
7%
11%
0%
26
flagFilipiny
70%
17%
5%
5%
17
flagWielka Brytania
67%
17%
7%
6%
191
flagKanada
66%
0%
25%
8%
12
flagPolska
65%
18%
9%
6%
4515
flagNiemcy
63%
20%
6%
10%
79
flagHolandia
63%
9%
9%
18%
22
flagNorwegia
63%
27%
9%
0%
11
flagIrlandia
63%
18%
9%
9%
11
flagStany Zjednoczone
56%
24%
9%
8%
162
flagIndie
56%
25%
14%
4%
100
flagNieznany
55%
23%
11%
8%
236
flagAustralia
43%
25%
12%
12%
16
flagWłochy
50%
50%
0%
0%
16

Płeć

men65%
women60%
23 h 56 min 05 s
65%
60%
24 h 10 min 07 s
20%
19%
25 h 22 min 09 s
8%
11%
26 h 05 min 11 s
5%
8%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: wikipedia Doba gwiazdowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.