Ile wynosi doba gwiazdowa?

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
Doba gwiaz­do­wa (również dzień gwiaz­do­wy lub dzień sy­de­rycz­ny) – czas gwiaz­do­wy pomiędzy dwoma ko­lej­ny­mi gó­ro­wa­nia­mi punktu rów­no­no­cy wio­sen­nej (punktu Barana) i równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi względem gwiazd, czyli około 23 godzinom 56 minutom i 4,091 sekundom średnim sło­necz­nym (86 164 sekund). Dobę gwiaz­do­wą dzieli się na 24 godziny gwiaz­do­we, te na 60 minut gwiaz­do­wy­ch, a te z kolei na 60 sekund gwiaz­do­wych. Doba gwiaz­do­wa znajduje za­sto­so­wa­nie w ba­da­niach astro­no­micz­ny­ch, gdyż określa czas, który po­trzeb­ny jest do pełnego obrotu sfery nie­bie­skiej.

Rozkład odpowiedzi

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
odpowiedzi
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
11
flagWielka Brytania
66%
19%
5%
7%
119
flagPolska
64%
18%
9%
7%
2575
flagNiemcy
61%
21%
5%
11%
52
flagWłochy
70%
30%
0%
0%
10
flagStany Zjednoczone
57%
20%
11%
10%
108
flagIndie
54%
26%
16%
4%
50
flagFrancja
54%
18%
18%
0%
11
flagAustralia
50%
30%
10%
10%
10

Płeć

men67%
women58%
23 h 56 min 05 s
67%
58%
24 h 10 min 07 s
20%
20%
25 h 22 min 09 s
7%
10%
26 h 05 min 11 s
4%
9%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: wikipedia Doba gwiazdowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.