Ile wynosi doba gwiazdowa?

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
Doba gwiaz­do­wa (również dzień gwiaz­do­wy lub dzień sy­de­rycz­ny) – czas gwiaz­do­wy pomiędzy dwoma ko­lej­ny­mi gó­ro­wa­nia­mi punktu rów­no­no­cy wio­sen­nej (punktu Barana) i równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi względem gwiazd, czyli około 23 godzinom 56 minutom i 4,091 sekundom średnim sło­necz­nym (86 164 sekund). Dobę gwiaz­do­wą dzieli się na 24 godziny gwiaz­do­we, te na 60 minut gwiaz­do­wy­ch, a te z kolei na 60 sekund gwiaz­do­wych. Doba gwiaz­do­wa znajduje za­sto­so­wa­nie w ba­da­niach astro­no­micz­ny­ch, gdyż określa czas, który po­trzeb­ny jest do pełnego obrotu sfery nie­bie­skiej.

Rozkład odpowiedzi

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
odpowiedzi
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
11
flagFinlandia
80%
13%
0%
6%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
71%
14%
7%
0%
14
flagWielka Brytania
67%
18%
7%
6%
146
flagPolska
65%
17%
9%
6%
3188
flagKanada
63%
0%
27%
9%
11
flagNiemcy
62%
20%
7%
10%
69
flagFrancja
62%
12%
18%
0%
16
flagHolandia
61%
7%
7%
23%
13
flagNieznany
60%
12%
10%
17%
40
flagFilipiny
60%
20%
10%
10%
10
flagStany Zjednoczone
56%
22%
11%
9%
127
flagIndie
54%
25%
14%
3%
77
flagWłochy
58%
41%
0%
0%
12
flagAustralia
45%
36%
9%
9%
11

Płeć

men67%
women60%
23 h 56 min 05 s
67%
60%
24 h 10 min 07 s
18%
18%
25 h 22 min 09 s
8%
11%
26 h 05 min 11 s
5%
9%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: wikipedia Doba gwiazdowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.