Ile wynosi doba gwiazdowa?

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
Doba gwiaz­do­wa (również dzień gwiaz­do­wy lub dzień sy­de­rycz­ny) – czas gwiaz­do­wy pomiędzy dwoma ko­lej­ny­mi gó­ro­wa­nia­mi punktu rów­no­no­cy wio­sen­nej (punktu Barana) i równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi względem gwiazd, czyli około 23 godzinom 56 minutom i 4,091 sekundom średnim sło­necz­nym (86 164 sekund). Dobę gwiaz­do­wą dzieli się na 24 godziny gwiaz­do­we, te na 60 minut gwiaz­do­wy­ch, a te z kolei na 60 sekund gwiaz­do­wych. Doba gwiaz­do­wa znajduje za­sto­so­wa­nie w ba­da­niach astro­no­micz­ny­ch, gdyż określa czas, który po­trzeb­ny jest do pełnego obrotu sfery nie­bie­skiej.

Rozkład odpowiedzi

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
odpowiedzi
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
11
flagFinlandia
80%
13%
0%
6%
15
flagFrancja
76%
7%
11%
0%
26
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
76%
11%
5%
0%
17
flagNorwegia
70%
20%
10%
0%
10
flagPolska
66%
17%
9%
6%
3392
flagFilipiny
66%
20%
6%
6%
15
flagHolandia
66%
6%
6%
20%
15
flagKanada
66%
0%
25%
8%
12
flagWielka Brytania
65%
20%
7%
5%
154
flagNiemcy
62%
20%
7%
10%
69
flagNieznany
60%
12%
10%
16%
48
flagStany Zjednoczone
56%
22%
10%
9%
135
flagIndie
54%
25%
14%
3%
81
flagWłochy
53%
46%
0%
0%
13
flagAustralia
41%
33%
8%
8%
12

Płeć

men68%
women62%
23 h 56 min 05 s
68%
62%
24 h 10 min 07 s
18%
17%
25 h 22 min 09 s
8%
11%
26 h 05 min 11 s
5%
8%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: wikipedia Doba gwiazdowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.