Ile wynosi doba gwiazdowa?

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
Doba gwiaz­do­wa (również dzień gwiaz­do­wy lub dzień sy­de­rycz­ny) – czas gwiaz­do­wy pomiędzy dwoma ko­lej­ny­mi gó­ro­wa­nia­mi punktu rów­no­no­cy wio­sen­nej (punktu Barana) i równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi względem gwiazd, czyli około 23 godzinom 56 minutom i 4,091 sekundom średnim sło­necz­nym (86 164 sekund). Dobę gwiaz­do­wą dzieli się na 24 godziny gwiaz­do­we, te na 60 minut gwiaz­do­wy­ch, a te z kolei na 60 sekund gwiaz­do­wych. Doba gwiaz­do­wa znajduje za­sto­so­wa­nie w ba­da­niach astro­no­micz­ny­ch, gdyż określa czas, który po­trzeb­ny jest do pełnego obrotu sfery nie­bie­skiej.

Rozkład odpowiedzi

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
odpowiedzi
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
11
flagHolandia
70%
0%
0%
30%
10
flagWielka Brytania
66%
18%
7%
7%
126
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
66%
16%
8%
0%
12
flagPolska
65%
17%
9%
7%
2920
flagUU
61%
11%
11%
15%
26
flagFrancja
61%
15%
15%
0%
13
flagKanada
60%
0%
30%
10%
10
flagNiemcy
59%
22%
5%
12%
57
flagStany Zjednoczone
55%
22%
11%
9%
119
flagIndie
54%
26%
14%
4%
64
flagWłochy
63%
36%
0%
0%
11
flagAustralia
45%
36%
9%
9%
11

Płeć

men67%
women60%
23 h 56 min 05 s
67%
60%
24 h 10 min 07 s
19%
18%
25 h 22 min 09 s
8%
10%
26 h 05 min 11 s
4%
9%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: wikipedia Doba gwiazdowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.