Ile wynosi doba gwiazdowa?

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
Doba gwiaz­do­wa (również dzień gwiaz­do­wy lub dzień sy­de­rycz­ny) – czas gwiaz­do­wy pomiędzy dwoma ko­lej­ny­mi gó­ro­wa­nia­mi punktu rów­no­no­cy wio­sen­nej (punktu Barana) i równy okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi względem gwiazd, czyli około 23 godzinom 56 minutom i 4,091 sekundom średnim sło­necz­nym (86 164 sekund). Dobę gwiaz­do­wą dzieli się na 24 godziny gwiaz­do­we, te na 60 minut gwiaz­do­wy­ch, a te z kolei na 60 sekund gwiaz­do­wych. Doba gwiaz­do­wa znajduje za­sto­so­wa­nie w ba­da­niach astro­no­micz­ny­ch, gdyż określa czas, który po­trzeb­ny jest do pełnego obrotu sfery nie­bie­skiej.

Rozkład odpowiedzi

23 h 56 min 05 s
24 h 10 min 07 s
25 h 22 min 09 s
26 h 05 min 11 s
odpowiedzi
flagRosja
82%
13%
4%
0%
23
flagFinlandia
81%
12%
0%
6%
16
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
79%
12%
4%
0%
24
flagFrancja
78%
7%
10%
0%
28
flagSzwajcaria
76%
5%
0%
17%
17
flagUkraina
73%
23%
3%
0%
26
flagNorwegia
71%
21%
7%
0%
14
flagWielka Brytania
67%
18%
7%
6%
241
flagFilipiny
66%
20%
4%
8%
24
flagPolska
65%
18%
9%
5%
6791
flagNiemcy
64%
16%
8%
10%
111
flagHolandia
64%
9%
6%
19%
31
flagIrlandia
64%
14%
7%
14%
14
flagSzwecja
61%
16%
16%
5%
18
flagNieznany
59%
22%
10%
6%
583
flagIndie
56%
27%
9%
4%
166
flagStany Zjednoczone
55%
25%
9%
7%
206
flagAustralia
53%
28%
7%
7%
28
flagWłochy
55%
44%
0%
0%
18
flagKanada
50%
6%
18%
25%
16

Płeć

men65%
women61%
23 h 56 min 05 s
65%
61%
24 h 10 min 07 s
19%
19%
25 h 22 min 09 s
9%
11%
26 h 05 min 11 s
5%
8%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: wikipedia Doba gwiazdowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.