Ile wynosi ludność USA ?

400 mln
31 mln
254 mln
318 mln
Stany Zjed­no­czo­ne są 3 państwem na świecie pod względem liczby lud­no­ści. USA są naj­lud­niej­szym państwem wysoko roz­wi­nię­tym i po­zo­sta­ją jednym z naj­młod­szych spo­łe­czeństw wśród tej grupy państw. USA cha­rak­te­ry­zu­ją się tym, że ich spo­łe­czeń­stwo jest bardzo zróż­ni­co­wa­ne pod względem et­nicz­ny­m, re­li­gij­nym i rasowym.

Rozkład odpowiedzi

400 mln
31 mln
254 mln
318 mln
odpowiedzi
flagGrecja
10%
0%
5%
84%
19
flagUkraina
5%
5%
10%
78%
19
flagKanada
11%
0%
11%
76%
17
flagAustria
7%
7%
7%
76%
13
flagFrancja
5%
5%
15%
75%
20
flagWłochy
5%
0%
25%
68%
35
flagStany Zjednoczone
12%
2%
16%
66%
142
flagHiszpania
5%
5%
27%
61%
18
flagDania
15%
0%
23%
61%
13
flagNieznany
20%
1%
19%
58%
763
flagNiemcy
8%
0%
31%
58%
104
flagIrlandia
26%
5%
10%
57%
19
flagPolska
17%
2%
23%
56%
7644
flagWielka Brytania
13%
1%
27%
56%
192
flagHolandia
16%
4%
29%
50%
24
flagBelgia
16%
0%
25%
50%
12
flagNorwegia
7%
7%
42%
42%
14
flagSzwecja
14%
7%
35%
42%
14

Płeć

men60%
women49%
400 mln
19%
19%
31 mln
0%
2%
254 mln
18%
28%
318 mln
60%
49%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile wynosi ludność USA ?
9065
56%

Szczegóły

Autor: geographer
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.