Ile wynosi najniższa zanotowana temperatura powietrza na Ziemi (Stacja Wostok - Antarktyka)?

−69,8 °C
−84,4 °C
−89,2 °C
−94,6 °C
Naj­niż­sza od­no­to­wa­na tem­pe­ra­tu­ra po­wie­trza, −93,2 °C została zmie­rzo­na 10 sierpnia 2010 roku w naj­wyż­szych partiach lądolodu an­tark­tycz­ne­go­[6]. Pomiar ten został wykonany zdalnie przez satelitę Landsat i z tego względu nie jest uznawany za rekord przez Światową Or­ga­ni­za­cję Me­te­oro­lo­gicz­ną.

Rozkład odpowiedzi

−69,8 °C
−84,4 °C
−89,2 °C
−94,6 °C
odpowiedzi
flagWłochy
20%
20%
53%
6%
15
flagWielka Brytania
12%
19%
51%
17%
41
flagPolska
16%
25%
45%
12%
1793
flagNieznany
14%
26%
44%
13%
172
flagHolandia
16%
33%
41%
8%
12
flagNiemcy
31%
36%
26%
5%
19
flagStany Zjednoczone
20%
40%
20%
20%
15

Płeć

men44%
women54%
−69,8 °C
13%
13%
−84,4 °C
28%
18%
−89,2 °C
44%
54%
−94,6 °C
14%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile wynosi najniższa zanotowana temperatura powietrza na Ziemi (Stacja Wostok - Antarktyka)?
2133
44%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: David B.
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.