Ile wynosi suma liczb naturalnych?

-∞
-1/12
taki szereg jest rozbieżny
0
Istnieje kilka dowodów na to, że taka suma jest równa -1/12 lecz uwzględ­nia­ją one ma­ni­pu­la­cję nie­skoń­czo­ny­mi sze­re­ga­mi licz­bo­wy­mi tak jakby były skoń­czo­ne co jest nie­po­praw­ne z punktu widzenia ma­te­ma­ty­ki.

Rozkład odpowiedzi

-∞
-1/12
taki szereg jest rozbieżny
0
odpowiedzi
flagNieznany
19%
16%
44%
17%
67
flagPolska
33%
8%
39%
16%
651

Płeć

men41%
women33%
-∞
29%
33%
-1/12
10%
17%
taki szereg jest rozbieżny
41%
33%
0
18%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile wynosi suma liczb naturalnych?
763
40%

Szczegóły

Autor: Piotr Zaraś
Ilustracja: fdecomite
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.