Ile państw należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ?

82
120
158
193
193 Państwa. ONZ stawia sobie za cel za­pew­nie­nie pokoju i bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go, rozwój współ­pra­cy między narodami oraz po­pie­ra­nie prze­strze­ga­nia praw czło­wie­ka.

Rozkład odpowiedzi

82
120
158
193
odpowiedzi
flagPolska
15%
27%
24%
32%
1889
flagWielka Brytania
26%
19%
24%
29%
41
flagNiemcy
4%
42%
23%
28%
21
flagNieznany
17%
30%
26%
25%
350

Płeć

men32%
women26%
82
15%
13%
120
25%
30%
158
25%
29%
193
32%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile państw należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ?
2332
31%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX

Historia

10 lutego 2017 13:24:39 utworzył XxXxXxXxX »
22 czerwca 2017 16:24:15 zmienił Michał Wiśniewski »
22 czerwca 2017 16:24:12 zmienił Michał Wiśniewski »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.