Ilu Krzyżaków poległo w bitwie pod Grunwaldem?

20 030
12 030
2 030
203
Po­wszech­nym błędem jest trak­to­wa­nie armii Zakonu - zależnie od sza­cun­ków do 10-27 tys. - jako jego braci. Tym­cza­sem w czasach bitwy pod Grun­wal­dem w całym Zakonie było ok. 500 braci za­kon­nych. Z 250 braci prze­by­wa­ją­cych w Prusach, w bitwie zginęło 203.

Rozkład odpowiedzi

20 030
12 030
2 030
203
odpowiedzi
flagPolska
16%
38%
15%
29%
532
flagNieznany
22%
45%
14%
17%
35

Płeć

men27%
women20%
20 030
16%
28%
12 030
41%
31%
2 030
14%
20%
203
27%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ilu Krzyżaków poległo w bitwie pod Grunwaldem?
611
28%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.