Ilu przyszłych polskich premierów wzięło udział w napadzie na pociąg w Bezdanach?

żaden
tylko Piłsudski
dwóch
czterech
W na­pa­dzie, w których skra­dzio­no w prze­li­cze­niu na dzi­siej­sze realia ok. 8 mln dolarów, wzięło udział 4 przy­szłych sa­na­cyj­nych pre­mie­rów - wówczas re­wo­lu­cjo­ni­stów PPS - oprócz Józefa Pił­sud­skie­go: Tomasz Ar­ci­szew­ski, Alek­san­der Prystor oraz Walery Sławek.

Rozkład odpowiedzi

żaden
tylko Piłsudski
dwóch
czterech
odpowiedzi
flagHolandia
6%
13%
20%
60%
15
flagWielka Brytania
7%
25%
37%
29%
27
flagWłochy
9%
9%
54%
27%
11
flagPolska
19%
27%
33%
18%
1260
flagNieznany
22%
32%
32%
11%
234

Płeć

men16%
women20%
żaden
17%
19%
tylko Piłsudski
30%
24%
dwóch
35%
36%
czterech
16%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ilu przyszłych polskich premierów wzięło udział w napadzie na pociąg w Bezdanach?
1531
18%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: en:User:Olegvolk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.