Ilustracja przedstawia figury znane w matematyce jako

żagle Talesa
sierpy Pitagorasa
łuki Archimedesa
księżyce Hipokratesa
Figury geo­me­trycz­ne w kształ­cie księ­ży­ców związane są z wie­lo­ką­tem wpisanym w okrąg. Są one ogra­ni­czo­ne łukami okręgu O oraz pół­okrę­ga­mi, których śred­ni­ca­mi są boki danego wie­lo­ką­ta. Gdy wielokąt jest pro­sto­ką­tem lub trój­ką­tem pro­sto­kąt­nym suma pól księ­ży­ców Hi­po­kra­te­sa jest równa polu tego pro­sto­ką­ta lub trójkąta pro­sto­kąt­ne­go (od­po­wied­nio­).

Rozkład odpowiedzi

żagle Talesa
sierpy Pitagorasa
łuki Archimedesa
księżyce Hipokratesa
odpowiedzi
flagNepal
0%
0%
0%
100%
1
flagHolandia
0%
33%
0%
66%
3
flagIndie
50%
0%
0%
50%
2
flagAustria
50%
0%
0%
50%
2
flagPolska
27%
21%
27%
23%
169
flagNieznany
25%
58%
8%
8%
12
flagFrancja
0%
100%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagSerbia
0%
0%
100%
0%
1
flagBułgaria
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men21%
women26%
żagle Talesa
35%
15%
sierpy Pitagorasa
19%
26%
łuki Archimedesa
23%
30%
księżyce Hipokratesa
21%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ilustracja przedstawia figury znane w matematyce jako
190
23%

Szczegóły

Autor: BeaJ
Ilustracja: Stw
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.