Język międzysłowiański został stworzony przez

Czecha
Rosjanina
Holendra
Węgra
Jan van Ste­en­ber­gen jest ho­len­der­skim fi­lo­lo­giem i ję­zy­ko­twór­cą. Stworzył kilka języków sztucz­nych m. in. wenedyk - re­pre­zen­tu­ją­cy hi­po­te­tycz­ną ewolucję pol­skie­go pod wpływem łaciny czy wo­zgij­ski. Jest twórcą języka mię­dzy­sło­wiań­skie­go mającego ułatwić ko­mu­ni­ka­cję z i pomiędzy Sło­wia­na­mi.

Rozkład odpowiedzi

Czecha
Rosjanina
Holendra
Węgra
odpowiedzi
flagWielka Brytania
50%
10%
30%
10%
10
flagPolska
29%
19%
29%
21%
464
flagNiemcy
27%
9%
27%
36%
11
flagNieznany
18%
33%
25%
22%
54

Płeć

men30%
women32%
Czecha
26%
29%
Rosjanina
20%
16%
Holendra
30%
32%
Węgra
23%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Język międzysłowiański został stworzony przez
574
29%

Szczegóły

Autor: smyru
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.