Jaką datę uważa się za rok upadku cesarstwa zachodniorzymskiego ?

76 r.
376 r.
476 r.
576 r.
W roku 476 jeden z bar­ba­rzyń­skich przy­wód­có­w, Odoaker, pozbawił tronu ostat­nie­go z za­chod­nio­rzym­skich cesarzy Romulusa Au­gu­stu­lu­sa. Datę tę uważa się za rok upadku ce­sar­stwa za­chod­nio­rzym­skie­go .

Rozkład odpowiedzi

76 r.
376 r.
476 r.
576 r.
odpowiedzi
flagNieznany
5%
10%
79%
4%
579
flagPolska
5%
13%
75%
4%
3738
flagHolandia
0%
22%
72%
5%
18
flagNiemcy
4%
23%
71%
0%
42
flagWielka Brytania
11%
16%
67%
4%
43
flagWłochy
0%
41%
41%
16%
12

Płeć

men79%
women71%
76 r.
5%
5%
376 r.
11%
20%
476 r.
79%
71%
576 r.
4%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką datę uważa się za rok upadku cesarstwa zachodniorzymskiego ?
4530
75%

Szczegóły

Autor: Siema Spejson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.