Jaką nazwę nosi grzyb przedstawiony na zdjęciu?

Muchomor cytrynowy
Muchomor oliwkowy
Muchomor zielonawy
Muchomor wiosenny
Zdjęcie przed­sta­wia mu­cho­mo­ra zie­lo­na­we­go, dawniej znanego jako muchomor sro­mot­ni­ko­wy. Grzyb ten zawiera bardzo nie­bez­piecz­ną toksynę - α-A­ma­ni­ty­ne, która należy do naj­sil­niej dzia­ła­ją­cych toksyn wy­stę­pu­ją­cych w grzybach (dawka śmier­tel­na dla do­ro­słe­go czło­wie­ka to około 7 mi­li­gra­mó­w).

Rozkład odpowiedzi

Muchomor cytrynowy
Muchomor oliwkowy
Muchomor zielonawy
Muchomor wiosenny
odpowiedzi
flagWielka Brytania
30%
20%
50%
0%
10
flagPolska
45%
12%
33%
8%
836
flagNieznany
42%
12%
30%
14%
63

Płeć

men35%
women31%
Muchomor cytrynowy
46%
48%
Muchomor oliwkowy
11%
12%
Muchomor zielonawy
35%
31%
Muchomor wiosenny
6%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką nazwę nosi grzyb przedstawiony na zdjęciu?
972
34%

Szczegóły

Autor: Tomek Pawłowicz
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.