Jaką nazwę nosi polski kamuflaż widoczny na zdjęciu powyżej?

Wz.89 ,,Puma"
Wz.68 ,,Moro"
Wz.93 ,,Pantera"
Wz.56 ,,Splinter"
,,Pan­te­ra" to kamuflaż wpro­wa­dzo­ny do użytku w Wojsku Polskim w roku 1993 i używany do dnia dzi­siej­sze­go. Po­cząt­ko­wo został on opra­co­wa­ny dla JW GROM. Miał on się cechować mniejszą po­wta­rzal­no­ścią wzoru i większym kon­tra­stem pomiędzy ko­lo­ra­mi, niż jego po­przed­ni­cy.

Rozkład odpowiedzi

Wz.89 ,,Puma"
Wz.68 ,,Moro"
Wz.93 ,,Pantera"
Wz.56 ,,Splinter"
odpowiedzi
flagNieznany
8%
42%
44%
4%
45
flagPolska
7%
55%
31%
5%
432

Płeć

men31%
women35%
Wz.89 ,,Puma"
8%
17%
Wz.68 ,,Moro"
55%
39%
Wz.93 ,,Pantera"
31%
35%
Wz.56 ,,Splinter"
4%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką nazwę nosi polski kamuflaż widoczny na zdjęciu powyżej?
507
31%

Szczegóły

Autor: BattoN™ .
Ilustracja: Tranquillizer
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.