Jaką nazwę nosi przedstawiony symbol ?

Dawny symbol rolnictwa
Krzyż słoneczny
Kołowrót
Znak Gromowładcy
Kołowrót inaczej swa­ro­ży­ca, to jedna z naj­pow­szech­niej­szych odmian sło­wiań­skiej swa­sty­ki. Gdyby nie zbrodnie na­zi­stó­w, swastyka po­zo­sta­ła­by zapewne jednym z naj­bar­dziej po­zy­tyw­nych symboli wśród ludz­ko­ści.

Rozkład odpowiedzi

Dawny symbol rolnictwa
Krzyż słoneczny
Kołowrót
Znak Gromowładcy
odpowiedzi
flagPolska
7%
36%
33%
22%
452
flagWielka Brytania
0%
40%
30%
30%
10
flagNieznany
4%
37%
22%
35%
45

Płeć

men28%
women29%
Dawny symbol rolnictwa
6%
6%
Krzyż słoneczny
39%
32%
Kołowrót
28%
29%
Znak Gromowładcy
25%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką nazwę nosi przedstawiony symbol ?
543
32%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: ThomasANeb
Czytaj więcej: wikipedia Swastyka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.