Jaką nazwę nosi związek uznawany za najpotężniejszą substancję psychodeliczną na świecie?

Alfa-metylotryptamina (AMT)
Dietyloamid kwasu D-lizergowego (LSD)
Dimetylotryptamina (DMT)
Tetrahydrokanabinol (THC)
Di­me­ty­lo­tryp­ta­mi­na (DMT) Jest to naj­po­tęż­niej­sza sub­stan­cja psy­cho­de­licz­na na świecie. Naj­czę­ściej używana jest w formie do palenia lub w ry­tu­al­nym napoju Indian Ay­ahu­asca. DMT wy­stę­pu­je na­tu­ral­nie w naszych ciałach i może być od­po­wie­dzial­na za nie­zwy­kłe do­świad­cze­nia (jak uczucie prze­by­wa­nia poza ciałem) to­wa­rzy­szą­ce stanom śmierci kli­nicz­nej.

Rozkład odpowiedzi

Alfa-metylotryptamina (AMT)
Dietyloamid kwasu D-lizergowego (LSD)
Dimetylotryptamina (DMT)
Tetrahydrokanabinol (THC)
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
3%
25%
48%
22%
27
flagNorwegia
6%
33%
46%
13%
15
flagNieznany
9%
33%
44%
13%
842
flagHolandia
10%
26%
42%
21%
19
flagNiemcy
13%
20%
40%
24%
65
flagIrlandia
14%
25%
40%
18%
27
flagPolska
11%
31%
38%
17%
6223
flagWielka Brytania
11%
34%
32%
21%
106

Płeć

men40%
women31%
Alfa-metylotryptamina (AMT)
9%
13%
Dietyloamid kwasu D-lizergowego (LSD)
34%
32%
Dimetylotryptamina (DMT)
40%
31%
Tetrahydrokanabinol (THC)
15%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką nazwę nosi związek uznawany za najpotężniejszą substancję psychodeliczną na świecie?
7426
39%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Stypuła
Ilustracja: Scott
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.