Jaką nazwę nosił statek którym James Cook odkrył południowo-wschodnie wybrzeże Australii ?

The Australia
The Christine
The Endeavour
The Freedom of the Seas
Eks­pe­dy­cja na po­kła­dzie „En­de­avo­ur”, wy­ru­szy­ła z Anglii w 1768 r. Obrał za cel Ziemię Van Diemena (obecnie Ta­sma­nia­), aby spraw­dzi­ć, czy nie jest ona rzekomym po­łu­dnio­wym kon­ty­nen­tem. Jednak statek został znie­sio­ny bardziej na północ, do­cie­ra­jąc do nie­zna­ne­go lądu, w miejscu, które obecnie jest częścią po­łu­dnio­wo­-w­schod­nie­go wybrzeża Au­stra­lii.

Rozkład odpowiedzi

The Australia
The Christine
The Endeavour
The Freedom of the Seas
odpowiedzi
flagWielka Brytania
7%
21%
42%
28%
14
flagNieznany
13%
20%
40%
26%
45
flagPolska
15%
26%
32%
24%
536
flagNiemcy
16%
33%
25%
25%
12

Płeć

men32%
women27%
The Australia
15%
10%
The Christine
28%
42%
The Endeavour
32%
27%
The Freedom of the Seas
24%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką nazwę nosił statek którym James Cook odkrył południowo-wschodnie wybrzeże Australii ?
640
33%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia James Cook
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.