Jaką planetę bada sonda Messenger, która została wystrzelona w sierpniu 2004 roku przez NASA?

Saturn
Merkury
Jowisz
Uran
Sonda została za­pro­jek­to­wa­na w celu zbadania cha­rak­te­ry­sty­ki i śro­do­wi­ska Mer­ku­re­go z orbity wo­kół­pla­ne­tar­nej. Jej zadaniem było poznanie che­micz­nych wła­ści­wo­ści po­wierzch­ni planety, historii geo­lo­gicz­ne­j, natury pola ma­gne­tycz­ne­go, wiel­ko­ści i stanu jądra oraz natury eg­zos­fe­ry i ma­gne­tos­fe­ry pla­ne­tar­nej.

Rozkład odpowiedzi

Saturn
Merkury
Jowisz
Uran
odpowiedzi
flagNiemcy
27%
45%
18%
9%
11
flagPolska
24%
36%
26%
11%
440
flagNieznany
27%
36%
20%
15%
44

Płeć

men34%
women35%
Saturn
25%
27%
Merkury
34%
35%
Jowisz
30%
29%
Uran
10%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką planetę bada sonda Messenger, która została wystrzelona w sierpniu 2004 roku przez NASA?
535
35%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Billy Brown
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.