Jaką rolę w średniowiecznym zamku pełnił dansker albo po prostu gdanisko?

wysuniętego punktu obrony
ostatniego punktu obrony
obserwacyjną
toaletową
Choć zwa­żyw­szy na rozmiary trudno nie­jed­no­krot­nie w to uwie­rzyć. Gdanisko było wła­ści­wie po­więk­szo­nym wykuszem i pełniło role to­a­le­to­we. Usy­tu­owa­nie miało służyć od­pro­wa­dza­niu wszel­kich nie­czy­sto­ści do fosy zam­ko­wej.

Rozkład odpowiedzi

wysuniętego punktu obrony
ostatniego punktu obrony
obserwacyjną
toaletową
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
0%
18%
81%
11
flagSzwajcaria
10%
0%
10%
80%
10
flagNiemcy
15%
2%
31%
50%
38
flagPolska
18%
12%
25%
43%
2771
flagWielka Brytania
29%
12%
17%
41%
41
flagNieznany
22%
17%
23%
35%
485
flagWłochy
40%
10%
20%
30%
10

Płeć

men41%
women48%
wysuniętego punktu obrony
19%
18%
ostatniego punktu obrony
13%
8%
obserwacyjną
25%
24%
toaletową
41%
48%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką rolę w średniowiecznym zamku pełnił dansker albo po prostu gdanisko?
3446
43%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Andrzej Otrębski
Czytaj więcej: wikipedia Gdanisko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.