Jaką rolę w średniowiecznym zamku pełnił dansker albo po prostu gdanisko?

wysuniętego punktu obrony
ostatniego punktu obrony
obserwacyjną
toaletową
Choć zwa­żyw­szy na rozmiary trudno nie­jed­no­krot­nie w to uwie­rzyć. Gdanisko było wła­ści­wie po­więk­szo­nym wykuszem i pełniło role to­a­le­to­we. Usy­tu­owa­nie miało służyć od­pro­wa­dza­niu wszel­kich nie­czy­sto­ści do fosy zam­ko­wej.

Rozkład odpowiedzi

wysuniętego punktu obrony
ostatniego punktu obrony
obserwacyjną
toaletową
odpowiedzi
flagWielka Brytania
22%
11%
18%
48%
27
flagPolska
19%
12%
25%
41%
2132
flagNieznany
22%
18%
24%
35%
449
flagNiemcy
33%
5%
38%
22%
18

Płeć

men40%
women48%
wysuniętego punktu obrony
20%
18%
ostatniego punktu obrony
14%
9%
obserwacyjną
25%
23%
toaletową
40%
48%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką rolę w średniowiecznym zamku pełnił dansker albo po prostu gdanisko?
2694
40%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Andrzej Otrębski
Czytaj więcej: wikipedia Gdanisko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.