Jaką rolę w średniowiecznym zamku pełnił dansker albo po prostu gdanisko?

wysuniętego punktu obrony
ostatniego punktu obrony
obserwacyjną
toaletową
Choć zwa­żyw­szy na rozmiary trudno nie­jed­no­krot­nie w to uwie­rzyć. Gdanisko było wła­ści­wie po­więk­szo­nym wykuszem i pełniło role to­a­le­to­we. Usy­tu­owa­nie miało służyć od­pro­wa­dza­niu wszel­kich nie­czy­sto­ści do fosy zam­ko­wej.

Rozkład odpowiedzi

wysuniętego punktu obrony
ostatniego punktu obrony
obserwacyjną
toaletową
odpowiedzi
flagWielka Brytania
16%
8%
25%
50%
12
flagPolska
19%
13%
25%
42%
716
flagNieznany
26%
19%
21%
32%
157

Płeć

men38%
women47%
wysuniętego punktu obrony
22%
20%
ostatniego punktu obrony
15%
7%
obserwacyjną
22%
25%
toaletową
38%
47%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką rolę w średniowiecznym zamku pełnił dansker albo po prostu gdanisko?
911
41%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Andrzej Otrębski
Czytaj więcej: wikipedia Gdanisko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.