Jaką wojnę rozpoczął Cezar przekraczając Rubikon?

Wojnę domową z Gnejuszem Pompejuszem
II wojnę punicką
III wojnę punicką
Wojnę rzymsko-partyjską
Nazwę Rubikon w sta­ro­żyt­no­ści nosiła rzeka, która w czasach re­pu­bli­ki rzym­skiej sta­no­wi­ła granicę między Italią a Galią Przed­al­pej­ską i którą Cezar prze­kro­czył w 49 roku p.n.e. wraz ze swoimi woj­ska­mi, roz­po­czy­na­jąc tym samym wojnę domową z Gne­ju­szem Pom­pe­ju­sze­m, swoim kon­ku­ren­tem po­li­tycz­nym

Rozkład odpowiedzi

Wojnę domową z Gnejuszem Pompejuszem
II wojnę punicką
III wojnę punicką
Wojnę rzymsko-partyjską
odpowiedzi
flagNiemcy
81%
6%
6%
6%
16
flagNieznany
56%
17%
8%
17%
57
flagPolska
51%
25%
9%
14%
911
flagWielka Brytania
40%
53%
6%
0%
15

Płeć

men57%
women51%
Wojnę domową z Gnejuszem Pompejuszem
57%
51%
II wojnę punicką
20%
29%
III wojnę punicką
10%
8%
Wojnę rzymsko-partyjską
11%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką wojnę rozpoczął Cezar przekraczając Rubikon?
1051
51%

Szczegóły

Autor: Zali
Ilustracja: Jason Ippolito
Czytaj więcej: wikipedia Rubikon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.