Jak brzmi imię własne Boga, o którym wielokrotnie wspomina Biblia?

Adonai
JHWH
Jezus
Bóg nie ma imienia
JHWH (pisane po he­braj­sku: יהוה ) - to te­tra­gra­m, będący zapisem imienia własnego Boga. Imię to wy­stę­pu­je w Biblii ponad 6800 razy. Z kolei "Jezus" to grecka forma imienia Syna Bożego (hebr. "Yeshua" lub "Y­ehōšu­a", czyli: "JHWH jest zba­wie­nie­m"). Wy­ra­że­nie "Pan Bóg" (gr. "kyrios theos") pojawiło się dopiero w chrze­ści­jań­skich odpisach Biblii. Choć Żydzi nie wy­ma­wia­ją imienia Bożego, to jednak we współ­cze­sny­ch, he­braj­skich prze­kła­dach Biblii, nadal ono wy­stę­pu­je (w formie "JHWH"). Imię Boga pojawia się także w nie­któ­rych prze­kła­dach Biblii chrze­ści­jań­skich (m.in. w formie "Jahwe" lub "Je­ho­wa­").

Rozkład odpowiedzi

Adonai
JHWH
Jezus
Bóg nie ma imienia
odpowiedzi
flagFrancja
10%
80%
0%
10%
10
flagNiemcy
3%
71%
5%
13%
53
flagWielka Brytania
9%
67%
3%
18%
82
flagPolska
6%
66%
5%
20%
4292
flagHolandia
0%
66%
11%
22%
18
flagNieznany
5%
65%
4%
24%
673
flagStany Zjednoczone
4%
59%
4%
31%
22

Płeć

men68%
women65%
Adonai
6%
7%
JHWH
68%
65%
Jezus
3%
4%
Bóg nie ma imienia
22%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak brzmi imię własne Boga, o którym wielokrotnie wspomina Biblia?
5248
66%

Szczegóły

Autor: Dariusz Robert Drewnicki
Ilustracja: Steffen Banhardt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.