Jak brzmi motto Francji?

Wolność, Równość, Braterstwo
Wolność, Pokój, Sztuka
Wolność, Piękno, Sztuka
Wolność, Braterstwo, Sztuka
Motto kraju – „Wol­no­ść, Równość, Bra­ter­stwo” - hasło sfor­mu­ło­wa­ne 30 czerwca 1793. Roz­po­wszech­nio­ne zostało od czasów Wielkiej Re­wo­lu­cji Fran­cu­skiej i umiesz­cza­ne było na bu­dyn­kach pu­blicz­nych w skró­co­nej formie.

Rozkład odpowiedzi

Wolność, Równość, Braterstwo
Wolność, Pokój, Sztuka
Wolność, Piękno, Sztuka
Wolność, Braterstwo, Sztuka
odpowiedzi
flagPolska
78%
4%
10%
5%
592
flagNieznany
63%
2%
21%
13%
38
flagWielka Brytania
60%
0%
10%
30%
10

Płeć

men72%
women82%
Wolność, Równość, Braterstwo
72%
82%
Wolność, Pokój, Sztuka
3%
3%
Wolność, Piękno, Sztuka
15%
8%
Wolność, Braterstwo, Sztuka
7%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak brzmi motto Francji?
681
77%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Dennis Jarvis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.