Jak brzmi pełna nazwa DNA?

kwas rybonukleinowy
zasada deoksyrybonukleinowa
kwas deoksyrybonukleinowy
deoksyryboza
Kwas de­ok­sy­ry­bo­nu­kle­ino­wy (DNA) to czą­stecz­ka służąca do prze­ka­zy­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia in­for­ma­cji ge­ne­tycz­nej. Zbu­do­wa­na jest z nu­kle­oty­dó­w, które składają się z zasady azo­to­we­j(a­de­ni­na, tymina, guanina, cy­to­zy­na­)cu­kru - de­ok­sy­ry­bo­zy - i reszty fos­fo­ra­no­wej. Nu­kle­oty­dy tworzą dwie spiralne nici, zwaną podwójną helisa.

Rozkład odpowiedzi

kwas rybonukleinowy
zasada deoksyrybonukleinowa
kwas deoksyrybonukleinowy
deoksyryboza
odpowiedzi
flagIrlandia
10%
10%
78%
0%
19
flagNieznany
7%
9%
77%
4%
532
flagStany Zjednoczone
6%
0%
73%
20%
15
flagPolska
8%
12%
72%
5%
5025
flagNiemcy
9%
13%
71%
5%
53
flagHolandia
20%
10%
70%
0%
10
flagWielka Brytania
11%
13%
65%
6%
81
flagFrancja
23%
15%
53%
0%
13

Płeć

men77%
women78%
kwas rybonukleinowy
8%
7%
zasada deoksyrybonukleinowa
9%
10%
kwas deoksyrybonukleinowy
77%
78%
deoksyryboza
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak brzmi pełna nazwa DNA?
5834
72%

Szczegóły

Autor: Lorem Ipsum
Ilustracja: Thomas Wensing
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.