Jak brzmi pełna nazwa DNA?

kwas rybonukleinowy
zasada deoksyrybonukleinowa
kwas deoksyrybonukleinowy
deoksyryboza
Kwas de­ok­sy­ry­bo­nu­kle­ino­wy (DNA) to czą­stecz­ka służąca do prze­ka­zy­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia in­for­ma­cji ge­ne­tycz­nej. Zbu­do­wa­na jest z nu­kle­oty­dó­w, które składają się z zasady azo­to­we­j(a­de­ni­na, tymina, guanina, cy­to­zy­na­)cu­kru - de­ok­sy­ry­bo­zy - i reszty fos­fo­ra­no­wej. Nu­kle­oty­dy tworzą dwie spiralne nici, zwaną podwójną helisa.

Rozkład odpowiedzi

kwas rybonukleinowy
zasada deoksyrybonukleinowa
kwas deoksyrybonukleinowy
deoksyryboza
odpowiedzi
flagNieznany
7%
10%
77%
4%
460
flagNiemcy
6%
11%
74%
6%
43
flagPolska
8%
12%
73%
4%
4088
flagStany Zjednoczone
10%
0%
70%
20%
10
flagWielka Brytania
12%
12%
64%
7%
65
flagFrancja
25%
16%
50%
0%
12

Płeć

men78%
women77%
kwas rybonukleinowy
7%
7%
zasada deoksyrybonukleinowa
8%
11%
kwas deoksyrybonukleinowy
78%
78%
deoksyryboza
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak brzmi pełna nazwa DNA?
4756
73%

Szczegóły

Autor: Lorem Ipsum
Ilustracja: Thomas Wensing
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.