Jak brzmi pełna nazwa uczelni WAT?

Warszawska Akademia Techniczna
Wrocławska Akademia Teologiczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Warszawska Akademia Teologiczna
Wojskowa Akademia Tech­nicz­na im. Ja­ro­sła­wa Dą­brow­skie­go to pań­stwo­wa, cy­wil­no­-woj­sko­wa uczelnia tech­nicz­na w War­sza­wie.

Rozkład odpowiedzi

Warszawska Akademia Techniczna
Wrocławska Akademia Teologiczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Warszawska Akademia Teologiczna
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
0%
10%
90%
0%
10
flagWielka Brytania
11%
14%
68%
5%
35
flagNiemcy
11%
5%
66%
11%
18
flagPolska
19%
5%
64%
9%
1062
flagNieznany
17%
11%
50%
20%
84

Płeć

men60%
women66%
Warszawska Akademia Techniczna
23%
14%
Wrocławska Akademia Teologiczna
6%
9%
Wojskowa Akademia Techniczna
60%
66%
Warszawska Akademia Teologiczna
10%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak brzmi pełna nazwa uczelni WAT?
1257
63%

Szczegóły

Autor: Hanna Kaminska
Ilustracja: mik Krakow
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.